การทำ SEO ในปี 2013

ในปี 2013 การทำ SEO ก็มีการเปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิมอีกนิดหน่อย หลักการทั่วไปยังใช้ได้ดีอยู่แต่ Google ได้มีการปรับการให้คะแนนใน Link แต่ละประเภทไว้ด้วย

ปัจจุบันยังคงให้คะแนน Onpage ส่วนนึง สำหรับผมให้คะแนนในส่วนนี้ 20% คะแนน Offpage อีกส่วนนึง สำหรับผมให้คะแนนส่วนนี้ 80%
ผมขอพูดในเฉพาะส่วน Offpage อย่างเดียวล่ะกัน ตอนนี้ Google ได้นำคะแนน 4 ส่วนหลักๆ มาคำนวณ
1. Pagerank
2. Trustrank
3. Domain Authority
4. Page Authority
และ Google ยังมองความเป็น Local อย่างเช่นเดิม คือ
1. หน้าเว็บไซต์เป็นภาษาไทย
2. Hosting ตั้งอยู่ในประเทศไทย
3. Backlink ที่ได้มาจาก IP ไทยๆ

พอรู้เช่นนี้แล้วเราก็ต้องมาหา Backlink ที่ได้ตามที่ Google ชอบ เมื่อนั้นอันดับของเว็บไซต์เราก็จะติดอันดับที่สูงขึ้นได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *